Tehran Institute for Advanced Studies (TeIAS)

/ مقایسه نظام‌های تأمین مالی بازار محور و بانک محور __ علی ابراهیم نژاد

Talk

مقایسه نظام‌های تأمین مالی بازار محور و بانک محور

October 10, 2016

Venue

Khatam University, Building No2.
Address: Mollasadra Blvd., North Shirazi St., East Daneshvar St., No.17. See location on Google map

+982189174612

Overview

یکی از مهم‌ترین الزامات دستیابی به رشد اقتصادی بالا و پایدار، توسعه یک نظام مالی کارآمد است که قادر به تخصیص بهینه منابع سرمایه‌گذاری در اقتصاد باشد. از این رو ساختار بهینه نظام تأمین مالی یکی از مهم‌ترین سؤالات حوزه مالی است. به علاوه، در سال‌های اخیر، توسعه بازار سرمایه کشور و تسهیل تدمین مالی بنگاهها از طریق آن مورد توجه زیادی قرار گرفته است و به نظر می‌رسد چشم انداز ترسیم شده توسط سیاست‌گذاران برای تأمین مالی کشور حرکت از نظام فعلی مبتنی بر بانک و دستیابی به یک نظام بازار محور است

در این سخنرانی، به بررسی مزایا و معایب دو نظام رایج تأمین مالی، نظام بانک محور و نظام بازار محور پرداخته می‌شود

سپس رویکرد‌ها و دیدگاه‌های مختلف در مورد نظام بهینه تأمین مالی ارائه شده و با توجه به ویژگی‌ها و زیرساخت‌های حقوقی و قانونی کشورمان الزامات و چالش‌های استقرار نظام تأمین مالی بازار محور در کشورمان مورد تحلیل و بررسی قرار می‌گیرد

Biography

ebrahimnejad

علی ابراهیم نژاد در سال 1382 با کسب رتبه ی 20 ریاضی و 36 زبان در آزمون سراسری وارد رشته مهندسی مکانیک  دانشگاه صنعتی شریف شد. پس از آن در دوره ی کارشناسی ارشد اقتصاد در دانشگاه Maastritch هلند ادامه تحصیل داد. و دوره ویژه را در دانشگاه ایالتی نیویورک آمریکا گذراند. وی مدرک کارشناسی ارشد   فایننس خود را از دانشگاه کویینز کانادا و مدرک دکتری خود را از دانشگاه بوستون اخذ کرده است. و هم اکنون در شرکت مشاوره مالی – اقتصادی کرنر ریسرچ دفتر بوستون مشغول به کار است