Tehran Institute for Advanced Studies (TeIAS)

/ نقش بانک در ایجاد تعادل بین ثبات قیمتی و ثبات تولید ارزش افزوده __ پویا ناظران

Short Course

نقش بانک در ایجاد تعادل بین ثبات قیمتی و ثبات تولید ارزش افزوده

June 18, 2018

Venue

Khatam University, Building No2.
Address: Mollasadra Blvd., North Shirazi St., East Daneshvar St., No.17. See location on Google map

+982189174612

دکتر پویا ناظران

دکترای اقتصاد از دانشگاه ایالتی اوهایو

Overview

اهداف: دریافتن مؤلفه های بانکداری نوین و نقش آنها در نقشه اقتصاد کلان و تخصیص منابع وجه اسمی اقتصاد برای افزایش بهینگی در تخصیص منابع در وجه واقعی اقتصاد لازم است. فرآیند خلق پول در نظام بانکی چنان است که با منجر به تورم می شود یا بی ثباتی در نظام بانکی که متعاقبا خود به شوک منفی در تولید اقتصادی منجر می شود. در این ارائه خواهیم دید که ویژگی پول چنان است که مهار تورم توأم با حفظ ثبات نظام بانکی، جز به برقراری نظام اعتبارسنجی میسر نمی شود. مجموعه این ملاحظات، از سویی شکل خاصی به بانک نوین داده و از سوی دیگر، شکل خاصی به رابطه بانک و تسهیلات گیرنده حقوقی می دهد. در این ارانه، با پول، اعتبارسنجی، بانک نوین و تسهیلات گیرنده حقوقی در نظام بانکداری نوین، و ملزومات شکل گیری بازار تسهیلات بانکی آشنا می شویم. همینطور. در این جلسه به پرسش «آیا
پول ذخیره ارزش است یا واسط تبادل» خواهیم پرداخت

Biography

پویا ناظران، دکترای اقتصاد خود را از دانشگاه ایالتی اوهایو، در گرایش اقتصاد مالی و اقتصادسنجی کاربردی اخذ نمود. وی در حال حاضر پژوهشگر در زمینه اعتبارسنجی است.