Tehran Institute for Advanced Studies (TeIAS)

/ Market Microstructure

Short Course

Market Microstructure

July 12, 2017

Venue

Khatam University, Building No2.
Address: Mollasadra Blvd., North Shirazi St., East Daneshvar St., No.17. See location on Google map

+982189174612

دکتر علی ابراهیم نژاد

Overview

در این دوره آموزشی با نحوه کارکرد بازارهای مالی و فرآیندهایی که طی آن قیمت، حجم، مظنه و هزینههای معاملات در این بازارها تعیین می گردند آشنا می شویم. همچنین، با معرفی و بررسی انواع ساز و کارهای معاملاتی، اثر هریک از این سازوکارها بر عملکرد بازار و فرآیند کشف قیمت بررسی می شود.

Biography

ebrahimnejad

علی ابراهیم نژاد در سال 1382 با کسب رتبه ی 20 ریاضی و 36 زبان در آزمون سراسری وارد رشته مهندسی مکانیک  دانشگاه صنعتی شریف شد. پس از آن در دوره ی کارشناسی ارشد اقتصاد در دانشگاه Maastritch هلند ادامه تحصیل داد. و دوره ویژه را در دانشگاه ایالتی نیویورک آمریکا گذراند. وی مدرک کارشناسی ارشد   فایننس خود را از دانشگاه کویینز کانادا و مدرک دکتری خود را از دانشگاه بوستون اخذ کرده است. و هم اکنون در شرکت مشاوره مالی – اقتصادی کرنر ریسرچ دفتر بوستون مشغول به کار است