دوره ویژه اقتصاد انرژی

دوره کارشناسی ارشد «اقتصاد انرژی» برای آموزش رهبران آینده و متفکران و محققان استراتژیک در بخش انرژی طراحی شده است. دانشجویان در این دوره مهارت‌های لازم برای تجزیه و تحلیل بازارهای انرژی برای اطلاع از جهت‌گیری بازار در آینده، اخذ تصمیمات درباره دارایی‌های سرمایه‌ای و انتخاب مسیر استراتژیک باثبات را کسب می‌کنند. کارشناسی ارشد اقتصاد انرژی که بر اساس دوره‌های گروه اقتصاد در تیاس ساخته شده است، راهی جدید برای متخصصان و محققان انرژی برای توسعه سرمایه انسانی مرتبط با توسعه تجارت و یا تحقیقات فراهم می کند. این دوره با دانشمندان و متخصصان معتبر برای آموزش دروس انتخابی دوره و انتقال درکی عمیق‌تر از زمینه‌های تخصصی همکاری می‌کند و همچنین به شرکت‌کنندگان این فرصت را می‌دهد تا مسائل تخصصی را مستقیماً با متخصصان در میان گذارند.

در این دوره، دانشجویان می‌آموزند که چگونه بازارهای انرژی را تحلیل کرده و چگونه تاثیرات خرد و کلان محرک‌های مختلف را بررسی کنند. همچنین، دانشجویان این دوره مهارت‌های کمّی خود را توسعه داده تا بهتر بتوانند از داده‌ها برای انجام پژوهش و اخذ تصمیمات استراتژیک استفاده کنند.

برنامه درسی

دروس اختیاری

 • نظریه قرار داد
 • مباحث منتخب کلان
 • مباحث منتخب مالی
 • اقتصاد بانکداری

دروس اجباری

 • اقتصاد خرد 1
 • اقتصاد سنجی 1
 • اقتصاد ریاضی
 • اقتصاد خرد پیشرفته 1
 • اقتصاد کلان پیشرفته1
 • اقتصاد مالی 1
 • اقتصاد سنجی پیشرفته 1
 • اقتصاد انرژی پیشرفته
 • اقتصاد نفت، پتروشیمی و بازرهای انرژی
 • اقتصاد منابع طبیعی
 • روش تحقیق
 • پایان نامه

آیا به اطلاعات بیشتری نیاز دارید؟

تهران، خیابان ملاصدرا
خیابان شیراز شمالی، خیابان دانشور شرقی، پلاک ١٧

٠٢١٨٩١٧٤٦١٢

TEIAS LOGO LIGHT

موسسه پژوهش های پیشرفته تهران (تیاس)

TEIAS LOGO LIGHT

موسسه پژوهش های پیشرفته تهران (تیاس)

تهران، خیابان ملاصدرا
خیابان شیراز شمالی، خیابان دانشور شرقی، پلاک ١٧

٠٢١٨٩١٧٤٦١٢